Sản phẩm Sách tham khảo
 
 
Email In

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở

 • Tác giả : Phạm Tất Dong ( Chủ biên ), Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Hùng, Nguyễn Đăng Cúc
 • Số trang : 180
 • Khổ : 17x24 cm
 • Mã số : C2G19
 • Giá bìa : 00,000 đồng | (Sách do dự án phát triển Giáo dục Trung học Cơ sở II - Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp)

Trong đời sống hằng ngày, con người luôn đứng trước những sự lựa chọn, bắt đầu bằng hàng loạt các câu hỏi. Trong cuộc đời học sinh, các em cũng sẽ gặp những lựa chọn như chọn trường, chọn môn năng khiếu, chọn thầy bồi dưỡng thêm. Đến một lúc, các em sẽ phải đứng trước một sự lựa chọn mang tính quyết định cho tương lai : chọn nghề gì sau khi học phổ thông?. Tài liệu Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở được xây dựng để cung cấp cho các thầy cô giáo những phương pháp tư vấn hướng nghiệp đứng trước ngã rẽ của cuộc đời.

Email In

Hướng dẫn giáo viên dạy học sinh tái nhập học

 • Tác giả : Vũ Quốc Anh, Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Xuân Trường, Đào Duy Thụ, Nguyễn Xuân Bình, Tô Bá Trượng, Nguyễn Văn Bích
 • Số trang : 156
 • Khổ : 17x24 cm
 • Mã số : C2G11
 • Giá bìa : 00,000 đồng | (Sách do dự án phát triển Giáo dục Trung học Cơ sở II - Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp)

Năm 2010, Việt Nam hoàn thành việc phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Mặc dù nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới nhưng cuộc sống của phần đông người dân ở nông thôn, miền núi, miền biển, vùng sâu, vùng xa, thậm chí một bộ phận không nhỏ dân cư ở ngay ngoại thành, ngoại thị của những thành phố và thị xã lớn vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Email In

Đổi mới phương pháp dạy học phù hợp đặc điểm nhận thức của học sinh dân tộc : Môn Vật lí

 • Tác giả : Ngô Quang Sơn (Chủ biên), Trần Đức Vượng
 • Số trang : 200
 • Khổ : 17x24 cm
 • Mã số : C2L03
 • Giá bìa : 00,000 đồng | (Sách do dự án phát triển Giáo dục Trung học Cơ sở II - Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp)

Giáo dục dân tộc là một bộ phận quan trọng trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, giáo dục ở vùng dân tộc lại càng có vị trí quan trọng trong việc nâng cao trình độ văn hoá cho đồng bào, đồng thời tạo nguồn nhân lực đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số phục vụ sự nghiệp hiện đại hoá, công nghiệp hoá đất nước.

Email In

Đổi mới phương pháp dạy học phù hợp đặc điểm nhận thức của học sinh dân tộc : Môn Âm nhạc

 • Tác giả : Hoàng Long, Lê Anh Tuấn
 • Số trang : 200
 • Khổ : 17x24 cm
 • Mã số : C2A01
 • Giá bìa : 00,000 đồng | (Sách do dự án phát triển Giáo dục Trung học Cơ sở II - Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp)

Giáo dục dân tộc là một bộ phận quan trọng trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, giáo dục ở vùng dân tộc lại càng có vị trí quan trọng trong việc nâng cao trình độ văn hoá cho đồng bào, đồng thời tạo nguồn nhân lực đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số phục vụ sự nghiệp hiện đại hoá, công nghiệp hoá đất nước.

Email In

Phương pháp và đánh giá học sinh khuyết tật : Phương pháp dạy học và đánh giá kết quả giáo dục học sinh khiếm thính cấp trung học cơ sở

 • Tác giả : Vương Hồng Tâm, Ngô Thị Kim Thoa
 • Số trang : 116
 • Khổ : 17x24 cm
 • Mã số : C2G23
 • Giá bìa : 00,000 đồng | (Sách do dự án phát triển Giáo dục Trung học Cơ sở II - Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp)

Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông nói chung, giáo dục hoà nhập nói riêng, Dự án Phát triển giáo dục Trung học cơ sở II (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức biên soạn bộ tài liệu Phương pháp dạy học và đánh giá học sinh khuyết tật nhằm giúp giáo viên Trung học cơ sở nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh khuyết tật cấp Trung học cơ sở trong môi trường giáo dục hoà nhập.

Email In

Phương pháp và đánh giá học sinh khuyết tật : Phương pháp dạy học và đánh giá kết quả giáo dục học sinh khiếm thị cấp trung học cơ sở

 • Tác giả : Phạm Minh Mục
 • Số trang : 112
 • Khổ : 17x24 cm
 • Mã số : C2G22
 • Giá bìa : 00,000 đồng | (Sách do dự án phát triển Giáo dục Trung học Cơ sở II - Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp)

Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông nói chung, giáo dục hoà nhập nói riêng, Dự án Phát triển giáo dục Trung học cơ sở II (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức biên soạn bộ tài liệu Phương pháp dạy học và đánh giá học sinh khuyết tật nhằm giúp giáo viên Trung học cơ sở nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh khuyết tật cấp Trung học cơ sở trong môi trường giáo dục hoà nhập.

Email In

Ngữ nghĩa học (Dùng cho sinh viên, giáo viên ngành Giáo dục Tiểu học)

 • Tác giả : Nguyễn Thị Ly Kha (CB), Vũ Thị Ân
 • Số trang : 300
 • Khổ : 14.3x20.3 cm
 • Mã số : 7X449
 • Giá bìa : 56.000 đồng

Giáo trình Ngữ nghĩa học được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên, giáo viên những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và ngữ nghĩa học, đồng thời cung cấp những hiểu biết về nội dung dạy học ngữ nghĩa trong chương trình và sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học, hình thành và rèn luyện các biện pháp phân tích ngữ nghĩa cơ bản để vận dụng vào dạy học ở tiểu học.

Email In

Một số vấn đề về phòng học bộ môn

 • Tác giả : Phạm Văn Nam, Trần Đức Vượng, Đặng Thị Thu Thuỷ (đồng chủ biên), Lê Ngọc Thu, Phan Viết Ban, Cao Thị Phương Chi, Hà Văn Quỳnh
 • Số trang : 200
 • Khổ : 17x24 cm
 • Mã số : C2G18
 • Giá bìa : 00,000 đồng | (Sách do dự án phát triển Giáo dục Trung học Cơ sở II - Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp)

Xuất phát từ nhu cầu đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học, góp phần rèn luyện tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập, Dự án Phát triển Giáo dục THCS II phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã biên soạn cuốn Một số vấn đề về phòng học bộ môn.


 
 
 
 

Liên hệ nhanh
Sản phẩm đề cử

 
 
 
 
left direction
right direction
Giải tích thực
Em yêu dân ca - tập 1 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
Em yêu dân ca - tập 2 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
Em yêu dân ca - tập 3 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
Em yêu dân ca - tập 4 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
Em yêu dân ca - tập 5 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
My Adventure 1
My Adventure 2
My Adventure 3
Get it up 1
Get it up 2
Bài tập luyện thi NAT -TEST CẤP 5
Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
Hoàng sa - Trường sa trong vòng tay tổ quốc - Tập 2
Hoàng sa - Trường sa trong vòng tay tổ quốc - Tập 1
Tài liệu Dạy - Học Vật lí 8 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng
Trông lại ngàn xưa
Việt sử giai thoại - tập 5
Việt sử giai thoại - tập 4
Việt sử giai thoại - tập 3