ĐỐI TÁC
 
 
 
 
 
 

Sản phẩm mới

Thông báo

Chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu website chính thức của bộ sách Chân trời sáng tạo, đặt tại địa chỉ


www.chantroisangtao.vn

Với website này, Quý Thầy / Cô có thể nhanh chóng tìm thấy được các tài liệu tập huấn, các thông tin giới thiệu chi tiết về bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo, qua đó hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn sách giáo khoa phục vụ năm học 2020-21.

Góc hỗ trợ - www.xuatbangiadinh.vn/hotro


 

Sản phẩm tiêu biểu

Sản phẩm đề cử

 
 
 
 

Sản phẩm khác

Giải tích thực


Tác giả : Võ Hoàng Hưng

Số trang : 268

Khổ : 16x24 cm

Mã số : 7K003M

Giá bìa : 100.000 đồng


Em yêu dân ca - tập 5 (Dùng kèm phần ...


Tác giả : PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Liêm, ThS. Bùi Anh Tôn, Nguyễn Minh Thiên ...

Số trang : 44

Khổ : 17x24 cm

Mã số : C1A05

Giá bìa : 21.000 đồng


Em yêu dân ca - tập 3 (Dùng kèm phần ...


Tác giả : PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Liêm, ThS. Bùi Anh Tôn, Nguyễn Minh Thiên ...

Số trang : 44

Khổ : 17x24 cm

Mã số : C1A03

Giá bìa : 21.000 đồng


Em yêu dân ca - tập 2 (Dùng kèm phần ...


Tác giả : PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Liêm, ThS. Bùi Anh Tôn, Nguyễn Minh Thiên ...

Số trang : 44

Khổ : 17x24 cm

Mã số : C1A02

Giá bìa : 21.000 đồng


Em yêu dân ca - tập 1 (Dùng kèm phần ...


Tác giả : PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Liêm, ThS. Bùi Anh Tôn, Nguyễn Minh Thiên ...

Số trang : 44

Khổ : 17x24 cm

Mã số : C1A01

Giá bìa : 21.000 đồng


Em yêu dân ca - tập 4 (Dùng kèm phần ...


Tác giả : PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Liêm, ThS. Bùi Anh Tôn, Nguyễn Minh Thiên ...

Số trang : 44

Khổ : 17x24 cm

Mã số : C1A04

Giá bìa : 21.000 đồng


My Adventure 3


Tác giả : Leone Dyson

Số trang : 114

Khổ : 23x30 cm

Mã số : 0H865

Giá bìa : 150.000 đồng


My Adventure 2


Tác giả : Leone Dyson

Số trang : 114

Khổ : 23x30 cm

Mã số : 0H864

Giá bìa : 150.000 đồng


My Adventure 1


Tác giả : Leone Dyson

Số trang : 98

Khổ : 23x30 cm

Mã số : 0H863

Giá bìa : 150.000 đồng


Các tựa khác