Sản phẩm Sách tham khảo
 
 
Email In

Việt sử giai thoại - tập 1

 • Tác giả : Nguyễn Khắc Thuần
 • Số trang : 160
 • Khổ : 14.3x20.3 cm
 • Mã số : 8V196
 • Giá bìa : 28.000 đồng
 • Giá sách điện tử : 10.000 đồng

Việt sử giai thoại tập 1: 40 Giai Thoại Từ Thời Hùng Vương Đến Hết Thế Kỉ Thứ X thuộc Bộ Việt sử giai thoại.

Email In

Giáo trình Nhập môn Tài chính – Tiền tệ

 • Tác giả : TS. Nguyễn Quốc Khánh (chủ biên), TS. Nguyễn Thị Mỹ Dung
 • Số trang : 644
 • Khổ : 16x24 cm
 • Mã số : 7L200
 • Giá bìa : 150.000 đồng

Tài chính tiền tệ là một lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu và phức tạp, liên quan đến toàn bộ hoạt động của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội. Sự lành mạnh của hoạt động tài chính tiền tệ là điều kiện cần thiết cho sự ổn định và phát triển bền vững của nền kinh tế, đặc biệt để hội nhập thành công vào các hoạt động kinh tế quốc tế. Cùng với kiến thức về kinh tế học hiện đại, kiến thức và trình độ lí luận về tài chính - tiền tệ là hành trang cần thiết cho các hoạt động nghiên cứu, điều hành kinh doanh và điều hành kinh tế, giúp nhận thức sâu sắc các hiện tượng đã và đang xảy ra trong các lĩnh vực lưu thông tài chính, tiền tệ, tín dụng, ngân hàng trong nước và quốc tế.

Email In

Giáo trình Luật kinh tế

 • Tác giả : TS. Bùi Anh Thủy (CB), Nguyễn Thị Hoa Tâm, Nguyễn Đăng Phú, Nguyễn Thị Kim Quyên, Nguyễn Thị Vân
 • Số trang : 268
 • Khổ : 16x24 cm
 • Mã số : 7L198
 • Giá bìa : 45.000 đồng

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo thực hiện 25 năm qua đã đem lại diện mạo mới cho đất nước. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện; chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng tiếp tục được thể chế hoá thành luật phát; cơ chế, chính sách ngày càng đầy đủ, đồng bộ hơn; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; các yếu tố thị trường và các loại thị trường tiếp tục hình thành, phát triển.

Email In

Giáo dục giải phóng thời kì chống Mĩ cứu nước

 • Tác giả : Nguyễn Quốc Bảo, Phạm Thanh Liêm (Tuyển chọn và giới thiệu)
 • Số trang : 160
 • Khổ : 14.3x20.3 cm
 • Mã số : 8G926
 • Giá bìa : 28.000 đồng

Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, giáo dục giải phóng đã góp một phần lớn trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân dịp kỉ niệm 50 năm Giáo dục giải phóng (1962 - 2012), Ban Liên lạc truyền thống Tiểu ban Giáo dục R xuất bản cuốn sách Giáo dục giải phóng thời kì chống Mĩ cứu nước.

Email In

Đề kiểm tra kiến thức cơ bản - Toán 4, tập 1 (Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Toán tiểu học)

 • Tác giả : Nguyễn Duy Hứa (Chủ biên), Lý Thu Thuỷ, Nguyễn Thanh Hà
 • Số trang : 168
 • Khổ : 17x24 cm
 • Mã số : T4T42
 • Giá bìa : 27.000 đồng

Đây là quyển sách nằm trong bộ Đề kiểm tra kiến thức cơ bản theo chương trình giảm tải, được các tác giả biên soạn nhằm mục đích hỗ trợ giáo viên đảm bảo các yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng theo chuẩn chương trình giảm tải được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện từ năm học 2011 - 2012, hỗ trợ quý vị phụ huynh cũng như các em học sinh đánh giá trình độ kiến thức và kĩ năng cơ bản đạt được sau mỗi tiết học.

Email In

Đề kiểm tra kiến thức cơ bản - Toán 3, tập 1 (Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Toán tiểu học)

 • Tác giả : Nguyễn Duy Hứa (Chủ biên), Lý Thu Thuỷ, Nguyễn Thanh Hà
 • Số trang : 156
 • Khổ : 17x24 cm
 • Mã số : T3T22
 • Giá bìa : 25.500 đồng

Đây là quyển sách nằm trong bộ Đề kiểm tra kiến thức cơ bản theo chương trình giảm tải, được các tác giả biên soạn nhằm mục đích hỗ trợ giáo viên đảm bảo các yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng theo chuẩn chương trình giảm tải được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện từ năm học 2011 - 2012, hỗ trợ quý vị phụ huynh cũng như các em học sinh đánh giá trình độ kiến thức và kĩ năng cơ bản đạt được sau mỗi tiết học.

Email In

Đề kiểm tra kiến thức cơ bản - Toán 3, tập 2 (Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Toán tiểu học)

 • Tác giả : Nguyễn Duy Hứa (Chủ biên), Lý Thu Thuỷ, Nguyễn Thanh Hà
 • Số trang : 148
 • Khổ : 17x24 cm
 • Mã số : T3T23
 • Giá bìa : 24.500 đồng

Đây là quyển sách nằm trong bộ Đề kiểm tra kiến thức cơ bản theo chương trình giảm tải, được các tác giả biên soạn nhằm mục đích hỗ trợ giáo viên đảm bảo các yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng theo chuẩn chương trình giảm tải được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện từ năm học 2011 - 2012, hỗ trợ quý vị phụ huynh cũng như các em học sinh đánh giá trình độ kiến thức và kĩ năng cơ bản đạt được sau mỗi tiết học.

Email In

Đề kiểm tra kiến thức cơ bản - Toán 4, tập 2 (Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Toán tiểu học)

 • Tác giả : Nguyễn Duy Hứa (Chủ biên), Lý Thu Thuỷ, Nguyễn Thanh Hà
 • Số trang : 152
 • Khổ : 17x24 cm
 • Mã số : T4T43
 • Giá bìa : 25.000 đồng

Đây là quyển sách nằm trong bộ Đề kiểm tra kiến thức cơ bản theo chương trình giảm tải, được các tác giả biên soạn nhằm mục đích hỗ trợ giáo viên đảm bảo các yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng theo chuẩn chương trình giảm tải được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện từ năm học 2011 - 2012, hỗ trợ quý vị phụ huynh cũng như các em học sinh đánh giá trình độ kiến thức và kĩ năng cơ bản đạt được sau mỗi tiết học.


 
 
 
 

Liên hệ nhanh
Sản phẩm đề cử

 
 
 
 
left direction
right direction
Giải tích thực
Em yêu dân ca - tập 1 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
Em yêu dân ca - tập 2 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
Em yêu dân ca - tập 3 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
Em yêu dân ca - tập 4 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
Em yêu dân ca - tập 5 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
My Adventure 1
My Adventure 2
My Adventure 3
Get it up 1
Get it up 2
Bài tập luyện thi NAT -TEST CẤP 5
Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
Hoàng sa - Trường sa trong vòng tay tổ quốc - Tập 2
Hoàng sa - Trường sa trong vòng tay tổ quốc - Tập 1
Tài liệu Dạy - Học Vật lí 8 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng
Trông lại ngàn xưa
Việt sử giai thoại - tập 5
Việt sử giai thoại - tập 4
Việt sử giai thoại - tập 3