Email In

Giáo trình Luật kinh tế

 
 
 
 

  • Tác giả : TS. Bùi Anh Thủy (CB), Nguyễn Thị Hoa Tâm, Nguyễn Đăng Phú, Nguyễn Thị Kim Quyên, Nguyễn Thị Vân
  • Số trang : 268
  • Khổ : 16x24 cm
  • Mã số : 7L198
  • Giá bìa : 45.000 đồng

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo thực hiện 25 năm qua đã đem lại diện mạo mới cho đất nước. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện; chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng tiếp tục được thể chế hoá thành luật phát; cơ chế, chính sách ngày càng đầy đủ, đồng bộ hơn; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; các yếu tố thị trường và các loại thị trường tiếp tục hình thành, phát triển.

Sự phá sản của mô hình kinh tế kế hoạch và việc nhân rộng mô hình kinh tế thị trường trên phạm vi toàn cầu đã khép lại nhiều quan điểm và hệ thống lí luận về quản lí kinh tế, về luật kinh tế truyền thống.

Khác với mô hình kinh tế kế hoạch, kinh tế thị trường đòi hỏi phải xoá bỏ chế độ độc tôn của một hình thức sở hữu, khuyến khích và phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với sự bình đẳng của chúng trước pháp luật. Kinh tế thị trường cũng đòi hỏi phải có một môi trường pháp lí đảm bảo cho tất cả các chủ thể sản xuất - kinh doanh được tự do kinh doanh; đòi hỏi phải có những giới hạn của quyền lực công, trước nguyên tắc tự do kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ chế thị trường phải được vận đụng đầy đủ, linh hoạt để phát huy mạnh mẽ và có hiệu quả mọi nguồn lực, nhằm phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá đói, giảm nghèo, tăng cường đồng thuận xã hội, để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Quyền tự do kinh doanh của công dân theo pháp luật là một nguyên tắc hiến định, được xác định trong Hiến pháp 1992, khuyến khích người dân làm giàu cho bản thân và đóng góp cho xã hội. Về phương diện lí luận, có thể có những cách hiểu khác nhau về nội dung của cơ chế kinh tế. Song, trong mọi trường hợp, luật kinh tế luôn được coi là bộ phận cấu thành của cơ chế kinh tế. Điều đó có nghĩa là, luật kinh tế được hiểu là sự biểu hiện về hình thức pháp lí những nội dung của các hoạt động và quá trình kinh tế. Như vậy, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, Luật kinh tế ở nước ta sẽ dần dần là sự phản ánh về phương diện pháp lí của một cơ chế kinh tế thị trường.

Trên cơ sở đó, Trường đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II) tổ chức biên soạn giáo trình Luật Kinh tế phục vụ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Cuốn sách có thể sử dụng cho giảng viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng không đào tạo ngành luật, cũng như có thể làm tài liệu tham khảo cho cán bộ nghiên cứu và giảng dạy, cho sinh viên các trường có đào tạo chuyên ngành Luật Kinh tế trên cả nước.

Cuốn sách được bố cục trong 5 chương như sau :

  • Chương 1. Tổng quan về luật kinh tế
  • Chương 2. Các loại hình doanh nghiệp
  • Chương 3. Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, thương mại
  • Chương 4. Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại
  • Chương 5. Pháp luật về phá sản

Liên hệ mua sách

CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC GIA ĐỊNH
Địa chỉ : 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028).38.323.767 | Fax : (028).38.391.473
Email: info@xuatbangiadinh.vn
Website : www.xuatbangiadinh.vn

 
 
 
 

Liên hệ nhanh
Sản phẩm đề cử

 
 
 
 
left direction
right direction
Giải tích thực
Em yêu dân ca - tập 1 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
Em yêu dân ca - tập 2 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
Em yêu dân ca - tập 3 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
Em yêu dân ca - tập 4 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
Em yêu dân ca - tập 5 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
My Adventure 1
My Adventure 2
My Adventure 3
Get it up 1
Get it up 2
Bài tập luyện thi NAT -TEST CẤP 5
Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
Hoàng sa - Trường sa trong vòng tay tổ quốc - Tập 2
Hoàng sa - Trường sa trong vòng tay tổ quốc - Tập 1
Tài liệu Dạy - Học Vật lí 8 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng
Trông lại ngàn xưa
Việt sử giai thoại - tập 5
Việt sử giai thoại - tập 4
Việt sử giai thoại - tập 3