Thông báo

Bắt đầu từ tháng 07 năm 2012, Công ty CPDV xuất bản Giáo dục Gia Định khai trương kho sách điện tử trên website SachBaoVN do Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt xây dựng và quản lý. Các bạn có thể ghé thăm kho sách điện tử của Công ty CPDV xuất bản Giáo dục Gia Định tại đây. Thông tin chi tiết, các bạn có thể đọc thêm tại đây.

Ban Quản trị


 
 
 
 
 


BỘ SÁCH EM YÊU DÂN CA (DÙNG KÈM PHẦN MỀM ĐIỆN TỬ)

 

Nhằm mục đích giới thiệu, cung cấp, hỗ trợ cho giáo viên những tài liệu âm nhạc dân tộc; giúp các em học sinh tiếp cận với dân ca, dân nhạc, dân vũ… trong các hoạt động giảng dạy, học tập, sinh hoạt âm nhạc (ngoại khoá) ở trường Tiểu học, Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn bộ sách Em yêu dân ca (Dùng kèm phần mềm điện tử).