Tin tức & Sự kiện Thông tin Cổ đông
 
 
Email In

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Gia Định trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và hết nhiệm kì II (2014 - 2019)

Thời gian: 08h00' ngày 29 tháng 03 năm 2019
Địa điểm: Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (hội trường lầu 4), số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.

 
 
 
 

Sản phẩm đề cử