Ghi chú:
Giá sách đăng trên website chỉ mang tính tham khảo. Để có thể biết giá chính xác, xin vui lòng tải về các danh mục sách tại đây hoặc liên hệ Công ti Cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Gia Định - (08).38.323.767.
Hiển thị # 
STT Tựa sách Thông tin Tác giả Xem
1 Bài tập chọn lọc Hoá học 8 T8H20
192tr | Sắp xuất bản
17x24
Huỳnh Văn Út 6440
2 Bài tập chọn lọc Hoá học 9 T9H27
184tr | Sắp xuất bản
17x24
Huỳnh Văn Út 3684
3 Bài tập thực hành Âm nhạc 6 T6A01
64tr | 10.500đ
17x24
Bùi Anh Tôn, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Hoàng Lan, Nguyễn Hồng Tuấn
11145
4 Bài tập thực hành Âm nhạc 7 T7A01
60tr | 10.000đ
17x24
Bùi Anh Tôn, Trần Anh Vũ, Hoàng Lan, Nguyễn Hồng Tuấn
12613
5 Bài tập thực hành Âm nhạc 8 T8A01
56tr | 9.500đ
17x24
Bùi Anh Tôn, Ngô Thị Lộc, Hoàng Lan, Nguyễn Hồng Tuấn
11591
6 Bài tập thực hành Giáo dục công dân 6 T6G01
88tr | 14.000đ
17x24
Thái Quốc Tuấn, Bảo Ngọc, Phùng Thị Thu Trang
12496
7 Bài tập thực hành Giáo dục công dân 7 T7G01
80tr | 13.000đ
17x24
Thái Quốc Tuấn, Bảo Ngọc, Võ Xuân Hoà
12301
8 Bài tập thực hành Giáo dục công dân 8 T8G01
108tr | 16.500đ
17x24
Thái Quốc Tuấn, Bảo Ngọc, Huỳnh Thị Quỳnh Hoa
13019
9 Bài tập thực hành Giáo dục công dân 9 T9G01
100tr | 16.000đ
17x24
Thái Quốc Tuấn, Bảo Ngọc, Nguyễn Huỳnh Long
13339
10 Bài tập thực hành Hoá học 8 T8H32
160tr | 25.000đ
17x24
Lê Hoàng Dũng, Đặng Công Hiệp, Nguyễn Thị Kim Hoàng
5158
11 Bài tập thực hành Hoá học 9 T9H32
144tr | 22.500đ
17x24
Nguyễn Thị Kim Hoàng, Âu Cẩm Thạch, Đinh Xuân Lộc
5880
12 Bài tập thực hành Lịch sử 6 T6D41
96tr | 15.500đ
17x24
Huỳnh Việt Hùng, Trần Như Thanh Tâm, Bảo Ngọc, Phạm Thị Bích Nga, Cao Thị Hiền Trang
7009
13 Bài tập thực hành Lịch sử 7 T7D30
144tr | 22.500đ
17x24
Huỳnh Việt Hùng, Trần Như Thanh Tâm, Bảo Ngọc, Phạm Thị Bích Nga, Cao Thị Hiền Trang
10693
14 Bài tập thực hành Lịch sử 8 T8D25
124tr | 19.500đ
17x24
Huỳnh Việt Hùng, Trần Như Thanh Tâm, Bảo Ngọc, Phạm Thị Bích Nga, Cao Thị Hiền Trang
9163
15 Bài tập thực hành Lịch sử 9 T9D29
152tr | 24.000đ
17x24
Huỳnh Việt Hùng, Trần Như Thanh Tâm, Bảo Ngọc, Phạm Thị Bích Nga, Cao Thị Hiền Trang
7136
16 Bài tập thực hành Ngữ văn 6 - Tập 1 T6V48
148tr | 23.000đ
17x24
Vũ Thị Ân, Nguyễn Thanh Chương, Lê Xuân Giang, Vũ Thị Hường, Trần Tiến Thành, Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Hoàng Yến 4775
17 Bài tập thực hành Ngữ văn 6 - Tập 2 T6V49
148tr | 28.000đ
17x24
Nguyễn Thanh Chương, Lê Xuân Giang, Vũ Thị Hường, Nguyễn Thị Thủy, Trần Tiến Thành, Nguyễn Hoàng Yến 6413
18 Bài tập thực hành Ngữ văn 7 - Tập 1 T7V47
180tr | 28.000đ
17x24
Nguyễn Thanh Chương, Lê Thị Giáng Hương, Trần Tiến Thành, Vũ Thị Hồng Thúy, Nguyễn Thị Thanh Xuân 4309
19 Bài tập thực hành Ngữ văn 7 - Tập 2 T7V48
180tr | 31.000đ
17x24
Nguyễn Thanh Chương, Lê Thị Giáng Hương, Trần Tiến Thành, Vũ Thị Hồng Thúy, Nguyễn Thị Thanh Xuân 5181
20 Bài tập thực hành Ngữ văn 8 - Tập 1 T8V49
180tr | 27.000đ
17x24
Tạ Thị Kim Diệu, Trần Thị Tuyết Hạnh, Trần Tiến Thành, Trần Thị Thủy Tiên 5156
21 Bài tập thực hành Ngữ văn 8 - Tập 2 T8V50
180tr | 33.500đ
17x24
Tạ Thị Kim Diệu, Trần Thị Tuyết Hạnh, Trần Tiến Thành, Trần Thị Thủy Tiên 3850
22 Bài tập thực hành Ngữ văn 9 - Tập 1 T9V59
208tr | 32.000đ
17x24
Trần Thị Hoa, Vũ Thị Hường, Trần Tiến Thành 4097
23 Bài tập thực hành Ngữ văn 9 - Tập 2 T9V60
208tr | 35.000đ
17x24
Trần Thị Hoa, Vũ Thị Hường, Trần Tiến Thành 6032
24 Bài tập thực hành Sinh học 6 T6S23
108tr | 17.000đ
17x24
Phạm Phương Bình (CB), Trần Hoàng Bảo Châu, Lê Thuỵ Mỵ Châu, Hồ Tấn Minh, Nguyễn Anh Tài
6964
25 Bài tập thực hành Sinh học 7 T7S18
100tr | 16.000đ
17x24
Phạm Phương Bình, Lại Thị Phương Ánh, Bùi Thị Thanh Thu, Phạm Thị Quỳnh Hương, Lê Thị Lài
5377
26 Bài tập thực hành Sinh học 8 T8S01
136tr | 21.000đ
17x24
Phạm Phương Bình, Trần Ngọc Danh, Trần Hoàng Bảo Châu, Nguyễn Kim Hoàng
5950
27 Bài tập thực hành Sinh học 9 T9S32
148tr | 23.000đ
17x24
Phạm Phương Bình, Lý Thị Bích Nhung, Bùi Thị Thanh Thu, Phạm Thị Quỳnh Hương, Lê Thị Lài
8340
28 Bài tập thực hành tin học tự chọn lớp 8 T8T68
84tr | 16.000 đ
17x24
Vũ Thiện Căn, Đỗ Thị Hồng, Phan Viễn Phương, Tạ Viết Quý 8922
29 Bài tập thực hành Toán 6 - Tập 1 T6T70
188tr | 25.000đ
17x24
Quách Tú Chương, Nguyễn Đoàn Vũ, Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Đức Hoà 4574
30 Bài tập thực hành Toán 7 - Tập 1 T7T58
224tr | 34.500đ
17x24
Quách Tú Chương, Nguyễn Đức Tấn, Cao Đức Khánh, Nguyễn Ngọc Hữu
4313
31 Bài tập thực hành Toán 7 - Tập 2 T7T59
128tr | 22.000đ
17x24
Quách Tú Chương, Nguyễn Đức Tấn, Cao Đức Khánh, Nguyễn Ngọc Hữu
4289
32 Bài tập thực hành Toán 8 - Tập 2 T8T67
208tr | 32.000đ
17x24
Quách Tú Chương, Nguyễn Đức Tấn, Dương Bửu Lộc, Huỳnh Quốc Khanh
4820
33 Bài tập thực hành Toán 9 - Tập 1 T9T31
196tr | 25.000đ
17x24
Quách Tú Chương, Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Anh Hoàng
4615
34 Bài tập thực hành Toán 9 - Tập 2 T9T32
216tr | 28.000đ
17x24
Quách Tú Chương, Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Anh Hoàng
3911
35 Bài tập thực hành Vật lí 6 T6L28
100tr | 16.000đ
17x24
Phạm Ngọc Tiến, Nguyễn Đức Hiệp, Lê Cao Phan
5593
36 Bài tập thực hành Vật lí 7 T7L26
128tr | 20.000đ
17x24
Phạm Ngọc Tiến, Nguyễn Đức Hiệp, Lê Cao Phan
4420
37 Bài tập thực hành Vật lí 8 T8L27
100tr | 16.000đ
17x24
Phạm Ngọc Tiến, Nguyễn Đức Hiệp, Lê Cao Phan
5034
38 Bài tập thực hành Vật lí 9 T9L31
136tr | 21.000đ
17x24
Phạm Ngọc Tiến, Nguyễn Đức Hiệp, Lê Cao Phan
6471
39 Bài tập thực hành Địa lí 6 T6D40
80tr | 13.000đ
17x24
Mai Phú Thanh (Chủ biên)
6841
40 Bài tập thực hành Địa lí 7 T7D29
152tr | 23.500đ
17x24
Mai Phú Thanh (Chủ biên)
4887
41 Bài tập thực hành Địa lí 8 T8D24
132tr | 20.500đ
17x24
Mai Phú Thanh (Chủ biên)
6107
42 Bài tập thực hành Địa lí 9 T9D28
132tr | 20.500đ
17x24
Mai Phú Thanh (Chủ biên)
5088
43 Bí quyết làm bài thi trắc nghiệm tiếng Anh : Các vấn đề về câu và cấu trúc câu 8N640
116tr | 19.000đ
17x24
Nguyễn Lê Bảo Ngọc
3758
44 Bí quyết làm bài thi trắc nghiệm tiếng Anh : Tính từ, trạng từ và dạng so sánh 8N640
116tr | 19.000đ
17x24
Song Phúc (CB) 3657
45 Bí quyết làm bài thi trắc nghiệm tiếng Anh : Động từ 8N639
104tr | 17.000đ
17x24
Gia Thuỵ , Nguyễn Thị Thu Vân
3078
46 Cẩm nang hiệu trưởng trường trung học cơ sở C2G15
200tr | 00,000đ
17x24
Phạm Mạnh Hùng, Trần Đình Châu (đồng chủ biên ), Phạm Tuấn Anh, Vũ Quốc Anh, Nguyễn Huy Bằng, Nguyễn Việt Hùng, Đặng Thị Thanh Huyền, Trần Thị Kim Liên, Trần Thị Long, Trương Đình Mậu, Phạm Viết Nhụ, Quách Thị Tú Phương, Phạm Hữu Quỳ, Trịnh Thanh Trà, Hà Thế Truyền 4895
47 Cảm thụ và phân tích tác phẩm văn học 9 - Tập 2 T9V45
88tr | 12.000đ
17x24
Nguyễn Văn Long (Chủ biên), Lê Nguyên Cẩn, Lê Quang Hưng 6227
48 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hoá học 8 T8H07
172tr | 25.000đ
17x24
Ngô Ngọc An
5874
49 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi THCS - Môn Vật lí C2L02
228tr | 39.000 đ
17x24
Nguyễn Minh Huân 20752
50 Dạy nghề ngắn hạn cho học sinh trường THCS có nguyện vọng học nghề : Cắt may dân dụng C2G25
156tr | 00,000đ
17x24
Nguyễn Minh Đường (CB), Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Kim Dung, Trần Thị Hoài Thu 4621

  •  « 
  •   
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •   
  •  » 
 
 
 
 

Liên hệ nhanh
Sản phẩm đề cử

 
 
 
 
left direction
right direction
Giải tích thực
Em yêu dân ca - tập 1 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
Em yêu dân ca - tập 2 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
Em yêu dân ca - tập 3 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
Em yêu dân ca - tập 4 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
Em yêu dân ca - tập 5 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
My Adventure 1
My Adventure 2
My Adventure 3
Get it up 1
Get it up 2
Bài tập luyện thi NAT -TEST CẤP 5
Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
Hoàng sa - Trường sa trong vòng tay tổ quốc - Tập 2
Hoàng sa - Trường sa trong vòng tay tổ quốc - Tập 1
Tài liệu Dạy - Học Vật lí 8 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng
Trông lại ngàn xưa
Việt sử giai thoại - tập 5
Việt sử giai thoại - tập 4
Việt sử giai thoại - tập 3