Tin tức & Sự kiện Sách giáo khoa Chân trời sáng tạo Tập huấn online sách Tiếng Anh 1
 
 
Email In

Lịch tổ chức tập huấn giáo viên, bộ sách tiếng Anh 1 - Family and Friends, National Edition

Trong thời gian Nhà xuất bản Đại học Oxford (OUP) và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa thể tổ chức tập huấn giáo viên của các Sở GD-ĐT cho bộ sách Tiếng Anh 1 Family and Friends, National Edition như những năm trước, OUP sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến trong thời gian tới như sau :

 

Tháng 4 – 6/2020: hội thảo giới thiệu các nội dung mới / điểm mới của sách Tiếng Anh 1 Family and Friends, National Edition

  • 29/4/2020 (9.00 AM – 10.20 AM): The Whole Child Approach (Phương pháp phát triển trẻ em toàn diện)
  • 6/5/2020 (9.00 AM – 10.20 AM): Everyday English with Fluency Lessons (Tiếng Anh hàng ngày)
  • 10/6/2020 (9.00 AM – 10.20 AM): Assessment for Learning (Kiểm tra đánh giá)

 

Tháng 7/2020: Phương pháp dạy Tiếng Anh 1 Family and Friends, National Edition

Giảng viên OUP sẽ hướng dẫn dạy 6 bài tong mỗi unit (đơn vị bài học) và bài học Fluency (Tiếng Anh hàng ngày – CLIL (Toán & Khoa hoc) & Culture (Văn hóa), cụ thể như sau:

  • 1/7/2020: 9.00 AM – 12.00 PM: Dạy Lesson 1 - Words / Từ và Lesson 2 - Grammar and Song / Ngữ pháp và bài hát
  • 8/7/2020: 9.00 AM – 12.00 PM: Dạy Lesson 3 - Sounds and Letters / Âm và Chữ cái và Lesson 4 – Numbers / Số đếm
  • 15/7/2020: 9.00 AM – 12.00 PM: Dạy Lesson 5 - Sounds and Letters / Âm và Chữ cái và Lesson 6 – Story / Câu chuyện
  • 22/7/2020: 9.00 AM – 12.00 PM: Dạy Fluency (Tiếng Anh hàng ngày / CLIL – TOán & Khoa học) và Culture Lessons (các bài học Văn hóa)

 

Quý Thầy / Cô có thể đăng ký tham dự hội thảo FAF National 1 qua đường link hoặc QR code của mỗi hội thảo. Ngoài ra, OUP sẽ tổ chức các hội thảo trực tuyến sau đây cho khu vực Châu Á:

  • 22/4/2020: 9.00 AM – 10.00 AM: Speak Together, Think Together, Learn Together
  • 20/5/2020: 9.00 AM – 10.00 AM: Bring Conversation to Life
  • 17/6/2020: 9.00 AM – 10.00 AM: Make Reading Real

 

Thông tin chi tiết của những hội thảo trực tuyến này được tổng hợp trong flyer đính kèm và có hướng dẫn cụ thể để giáo viên đăng nhập vào Adobe Connect để tham dự hội thảo trực tuyến của OUP. Quý Thầy / Cô có thể xem thêm các file đính kèm theo địa chỉ sau :

Trân trọng.