Email In

Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Gia Định cần tuyển

Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu của sách giáo khoa, sách tham khảo, Công ty CPDV xuất bản Giáo dục Gia Định cần tuyển dụng gấp 02 biên tập viên Tiếng Việt.

 
 
 
 

Sản phẩm đề cử