Email In

Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Gia Định cần tuyển

Với mục tiêu ngày càng hiện đại hoá các mảng xuất bản phẩm, tiếp cận với xu hướng mới của thế giới, Công ty CPDV xuất bản Giáo dục Gia Định cần tuyển dụng gấp 05 hoạ sĩ thiết kế, vẽ minh hoạ sách.

 
 
 
 

Sản phẩm đề cử